Movavi Privacybeleid

Dit privacybeleid geldt voor alle persoonsgegevens die verzameld, verwerkt of opgeslagen worden door online-winkels van Movavi en via de toepassingen van Movavi voor desktop en mobiele toestellen. Het beleid beschrijft welke persoonsgegevens verzameld en gebruikt worden door Movavi Software Limited, Cyprus (hierna MOVAVI genoemd). MOVAVI is de gegevensbeheerder van de persoonsgegevens die verwerkt worden overeenkomstig dit privacybeleid. MOVAVI respecteert uw privacy en schenkt bijzondere aandacht aan de vertrouwelijkheid van de gegevens die u met ons deelt tijdens het bezoeken van onze websites (huidige en toekomstige websites, eigendom van of beheerd door MOVAVI en/of waarvoor MOVAVI momenteel of in de toekomst diensten aanbiedt, hierna de “Site” of “Sites” genoemd) of bij het communiceren op een andere manier.

Deze versie van het Privacybeleid is van kracht vanaf 25 mei 2018.

1. Algemene bepalingen

1.1. Dit document, het Privacybeleid van Movavi (hierna het Beleid genoemd) bevat onze beleidslijnen en bepalingen met betrekking tot de gegevens over de gebruiker die door Movavi verzameld worden.

1.2. Door het bezoeken van onze Site en het downloaden, installeren en gebruiken van de software van Movavi (hierna Toepassingen genoemd) gaat u akkoord met de alle algemene voorwaarden van dit Beleid.

1.3. Dit Beleid maakt deel uit van een reeks documenten die de algemene voorwaarden van het gebruik van de Site en de Toepassingen bepalen. Andere documenten die de relatie tussen de Gebruiker en Movavi vastleggen zijn de Gebruiksvoorwaarden en de Gebruiksrechtovereenkomst (EULA).

1.4. Tenzij anders gedefinieerd in dit Beleid hebben alle termen en definities die hierin gebruikt worden de betekenis die gedefinieerd werd in de Gebruiksvoorwaarden en de EULA.

1.5. Dit Beleid, inclusief de opmaak, wijze van vaststelling, uitvoering, aanpassing en beëindiging is onderhevig aan de wetgeving van de Republiek Cyprus.

2. Persoonsgegevens

2.1. Persoonsgegevens zijn gegevens die met een specifieke gebruiker geassocieerd kunnen worden, inclusief maar niet beperkt tot: naam (pseudoniem of bijnaam), e-mailadres, telefoonnummer (zoals bij gevallen waarbij u individuele technische ondersteuning of hulp vraagt) en gegevens over de aankopen van de gebruiker en activaties van toepassingen (voorkeurscategorieën en andere types van op voorkeuren gebaseerde reclame), betalingsmethodes, betaalvaluta en andere betalingsgegevens.

2.2. Voor het personaliseren van de website verzamelen we ook gegevens over de toestellen die u gebruikt om onze sites te bekijken (desktop en mobiel); dit zijn onder andere het IP-adres en andere geolocatiegegevens, browsertype en versie, besturingssysteem en systeemtaal, verwijzende website, tijd of toegang en andere gegevens.

2.3. MOVAVI verwerkt de persoonsgegevens die de Gebruiker zelf vrijgeeft bij het invullen van formulieren. Movavi kan bijvoorbeeld, bij het downloaden van een proefversie of een Toepassing van de Site, het inschrijven voor het ontvangen van nieuwsbrieven, contacteren van MOVAVI voor technische ondersteuning of via feedbackformulieren, bepalen welke gegevens de Gebruiker moet delen om onze diensten te kunnen gebruiken. De gegevens die door MOVAVI als niet verplicht gemarkeerd werden, kunnen door de Gebruiker naar eigen goeddunken vrijgegeven worden.

2.4. Ons Privacybeleid is gebaseerd op de volgende principes:

2.4.1. We verwerken gebruikersgegevens alleen voor de doeleinden en volgens de methodes die overeengekomen werden op het moment waarop de gegevens verzameld werden.

2.4.2. We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor bijkomende doeleinden wanneer de gebruiker hier uitdrukkelijk toestemming voor gaf.

2.4.3.We geven alleen toegang tot de gedeelde gegevens aan derde partijen voor het uitvoeren van de gevraagde dienst en binnen de context van het aanstellen van een gegevensbeheerder.

2.4.4. De gegevens worden door ons niet vrijgegeven, toegewezen of overgedragen aan derde partijen voor eigen verwerking tenzij de Gebruiker voorafgaand op de hoogte gebracht werd en hiervoor toestemming gaf.

2.4.5. We behandelen aanvragen voor het annuleren, wijzigen of voor het toevoegen van gegevens.

2.4.6. We garanderen een juist en wettelijk gegevensbeheer.

2.4.7. We beschermen de privacy van gebruikers en nemen de gepaste beveiligingsmaatregelen om de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van de gedeelde gegevens te beschermen.

2.5. Als we uw persoonsgegevens verzamelen, houden we die een bepaalde periode bij. De duur van deze periode wordt bepaald door een aantal factoren waaronder het doeleinde waarvoor we de informatie gebruiken en onze wettelijke verplichtingen, maar niet langer dan redelijkerwijs nodig met betrekking tot bovenstaande doeleinden. We hebben uw persoonsgegevens mogelijk nodig voor het vaststellen van, aanhangig maken van of verdedigen tegen rechtsvorderingen. Voor dit doeleinde bewaren we uw persoonsgegevens voor een periode van 7 jaar nadat de we de gegevens niet langer nodig hebben voor transacties, het nakomen van een contract of marketingcommunicaties.

2.6. Als de informatie die u invoert persoonlijke gegevens bevat geeft u, door het gebruiken van de Site, diensten of producten of door het met ons delen van persoonsgegevens, MOVAVI vrijwillig en schriftelijke toestemming om de gegevens te verwerken voor de doeleinden die bepaald worden in dit Beleid. Dit zijn onder andere acties (activiteiten) of een reeks van acties (activiteiten) die door ons uitgevoerd worden zonder geautomatiseerde hulpmiddelen: verzamelen, opnemen, sorteren, vergaren, opslaan, specificeren (bijwerken, wijzigen), intrekken, gebruiken, overdragen van gegevens (verdelen, aanbieden, toegang geven) naar derde partijen, inclusief overdracht over landsgrenzen naar andere rechtsgebieden, vrijgeven of beschikbaar maken, anoniem maken, beperken, blokkeren, wissen en vernietigen van persoonsgegevens. Deze toestemming kan te allen tijde en met onmiddellijke ingang ingetrokken worden door ons een e-mail te sturen via userfeedback@movavi.com.

2.7. Gevoelige gegevens. MOVAVI verzamelt geen gevoelige gegevens zoals seksuele voorkeuren, geloof, politieke overtuigingen of gezondheidstoestanden. We zullen er niet om vragen en we hebben ze ook niet nodig.

2.8. Gegevens van kinderen. Personen jonger dan 13 mogen geen persoonsgegevens delen tenzij ze hiervoor toestemming kregen van hun ouder(s) of wettelijke voogd(en) en die toestemming gecontroleerd kan worden. Onze Site, producten en diensten zijn bedoeld voor gebruikers van 13 jaar of ouder. We verzamelen zulke gegevens niet bewust, maar als een ouder, voogd of iemand anders ontdekt dat we persoonsgegevens van iemand jonger dan 13 verzamelden vragen we om met ons contact op te nemen.

2.9. Uw persoonsgegevens worden beschermd bij wet. Deze wetten bevatten onder andere uw recht op toegang tot uw persoonsgegevens; om bezwaar te maken tegen of het verwerken van uw persoonsgegevens te beperken; te vragen om persoonsgegevens te verbeteren of te wissen; uw gegevens om te zetten in een machinaal leesbaar formaat; de gegevens over te dragen naar een andere beheerder. Contacteer ons via de onderstaande contactgegevens voor meer informatie over het uitoefenen van uw rechten met betrekking tot gegevensbescherming. U kunt uw persoonsgegevens altijd bijwerken of verwijderen op onze sites. Stuur, als u wil dat wij persoonsgegevens van u verwijderen of wijzigen, een e-mail naar userfeedback@movavi.com.

3. Anoniem gemaakte gegevens

3.1. Als u onze Site of Toepassingen gebruikt, kunnen anoniem gemaakte gegevens automatisch overgedragen worden naar MOVAVI. De overgedragen gegevens bevatten maar zijn niet beperkt tot: uw IP-adres, locatie (land, gebied, stad), browserversie, verkeersbron, hardwaremodel en andere toestel-specifieke informatie, versie van het besturingssysteem, unieke toestel-id’s, statistische informatie over uw acties op de Site en gebruik van de Toepassing, informatie over de gegevens die via de Toepassing verstuurd en ontvangen worden.

3.2. Anoniem gemaakte gegevens kunnen verzameld en/of verwerkt worden door derde partijen, zoals:

  • analytische diensten;
  • sociale netwerk-plugins;
  • andere systemen en diensten die anoniem gemaakte gebruikersgegevens gebruiken en verwerken.

4. Aankopen via kredietkaart

4.1.Als u een kredietkaart gebruikt om een product van MOVAVI te kopen wordt het nummer van de kredietkaart versleuteld als het via het internet verstuurd wordt. De gegevens van uw kredietkaart worden niet bewaard of opgeslagen door MOVAVI, ze worden eenvoudig overgedragen naar uw bank, creditcardmaatschappij en betaalverwerker. In dit opzicht is een online aankoop met een kredietkaart hetzelfde als een aankoop met een kredietkaart in elke winkel.

4.2. Gegevens over de Gebruiker, zoals de naam, e-mailadres en aangekocht product, worden door MOVAVI opgeslagen voor verdere afhandeling en/of registratie van het product.

5. Gebruik van persoonsgegevens

5.1. MOVAVI gebruikt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

5.1.1. Uitvoering en naleving van licentieovereenkomsten met de Gebruiker;

5.1.2. Identificatie van de Gebruiker tijdens het nakomen van de verplichtingen van Movavi volgens de overeenkomsten met de Gebruiker;

5.1.3. Communicatie met de Gebruiker voor informatieve ondersteuning en verbetering van de Toepassingen, inclusief meldingen via derde partijen;

5.1.4. Verdeling van reclamemateriaal van MOVAVI en/of derde partijen aan een bepaalde doelgroep van Gebruikers;

5.1.5. Gerichte reclame en/of informatieve materialen.

5.2. MOVAVI kan persoonsgegevens delen met dienstverleners die namens ons diensten leveren als dit nodig is om deze diensten te leveren, maar alleen voor de hierboven beschreven doeleinden.

6. Gebruiken van anoniem gemaakte gegevens

6.1. MOVAVI gebruikt anoniem gemaakte gegevens voor de volgende doeleinden:

6.1.1. Verbetering van de Site en Toepassingen;

6.1.2. Communicatie met de Gebruiker voor informatieve ondersteuning en verbetering van de Toepassingen, inclusief meldingen via derde partijen;

6.1.3. Verdeling van reclamemateriaal van MOVAVI en/of derde partijen aan Gebruikers uit een bepaalde doelgroep;

6.1.4. Gerichte reclame en/of informatieve materialen per leeftijd, geslacht of andere kenmerken;

6.1.5. Marketing, statistisch en ander onderzoek gebaseerd op anoniem gemaakte gegevens.

6.2. MOVAVI kan anoniem gemaakte gegevens delen met dienstverleners die namens ons diensten leveren als dit nodig is om deze diensten te leveren, maar alleen voor de hierboven beschreven doeleinden.

6.3. Cookieverklaring. Deze verklaring werd opgesteld om u te helpen begrijpen wat cookies zijn, hoe Movavi ze gebruikt en uw keuzes met betrekking tot hun gebruik. Door verder gebruik te maken van onze sites gaat u akkoord met het gebruiken van cookies op de manier die beschreven wordt in deze verklaring.

Wat zijn cookies?
Cookies zijn kleine tekstbestanden die opgeslagen worden op uw browser of de harde schijf van uw computer of een ander toestel als u onze Site bezoekt. Hierdoor kunt de Site u herkennen als gebruiker, ofwel voor de duur van uw bezoek (door middel van een ‘sessiecookie’) ofwel voor bezoeken in de toekomst (een ‘permanent cookie’). Ze zijn niet schadelijk en bevatten geen gegevens zoals uw adres, geboortedatum of details van uw kredietkaart.

De cookies die wij gebruiken kunnen in vier types onderverdeeld worden:

Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn essentieel om u te helpen door onze Site te navigeren en de functies te gebruiken, zoals het openen van beveiligde delen van de website. Zonder deze cookies kunnen de diensten die u wil gebruiken, zoals het aanmaken van een account, niet geleverd worden. Deze cookies verzamelen geen gegevens over u die gebruikt zouden kunnen worden voor marketing of om uw internetverkeer te onthouden.

Analytische/Prestatiecookies
Om de Site, de diensten en de producten relevant, gebruiksvriendelijk en bijgewerkt te houden, gebruiken we webanalyses om ons te helpen begrijpen hoe mensen onze Site gebruiken. We kunnen bijvoorbeeld zien welke delen van de Site en welke producten het populairst zijn, identificeren wanneer er zich fouten voordoen en verschillende versies van een pagina of functie testen om te bepalen welke het best werkt.

Functionele cookies
Deze cookies zorgen ervoor dat websites en toepassingen uw keuzes onthouden (zoals uw naam, taal of de regio waar u zich bevindt) en verbeterde, meer gepersonaliseerde functies kan aanbieden. De gegevens die deze cookies verzamelen, worden gewoonlijk anoniem gemaakt waardoor we u niet persoonlijk kunnen identificeren. Ze verzamelen geen gegevens over u die gebruikt zouden kunnen worden voor verkoop, reclame of het onthouden van uw internetverkeer. Ze helpen ons om reclame aan te bieden die voor u relevanter is.

Gerichte marketingcookies
We gebruiken ook cookies om ons te helpen bij het aanbieden van gerichte reclame. Zonde deze cookies zou de online reclame die u te zien krijgt minder relevant zijn voor u. We gebruiken ze ook om de effectiviteit van onze marketingcommunicatie te meten, bijvoorbeeld door ons te vertellen of uw geantwoord hebt op een advertentie die we u stuurde.

De gegevens die in cookies opgeslagen worden zijn veilig en anoniem gemaakt voor alle derde partijen en de veiligheid van uw account komt nooit in het gedrang. Bekijk de tab “Help” op de menubalk van uw browser voor meer info over het uitschakelen van cookies. Neem contact op via het onderstaande e-mailadres als u hulp nodig hebt.

7. Toestemming van de gebruiker voor het ontvangen van informatie van MOVAVI

7.1. Onze Site en Toepassingen bieden nieuws en informatie met betrekking tot onze producten aan na inschrijving, inclusief nieuwsbrieven per e-mail. Als u beslist om in te schrijven voor deze diensten moet u mogelijk uw e-mailadres opgeven. Door dit te doen gaat u akkoord met het ontvangen van e-mails van MOVAVI met informatie over updates en andere informatie met betrekking tot de Toepassingen, en met andere types van informatie van MOVAVI, inclusief reclame. We kunnen deze informatie gebruiken om te helpen bij het ontwikkelen van inhoud die relevant is voor onze gebruikers. U kunt uw inschrijving(en) te allen tijde annuleren.

7.2. Volg, om uw inschrijving te annuleren, de instructies onderaan de brief of stuur een e-mail naar support@movavi.com met de vraag tot verwijdering van uw gegevens uit de mailinglijst. In dit geval zal MOVAVI uw persoonsgegevens opslaan in zijn gegevensbestand maar zal u niet meer gecontacteerd worden, tenzij u aangeeft dat u graag terug informatie wil ontvangen.

8. Vertrouwelijkheid van gebruikersgegevens

8.1. MOVAVI bewaart gegevens van gebruikers en neemt de nodige en afdoende organisatorische en technische beschermingsmaatregelen tegen niet-goedgekeurde toegang en vrijgave overeenkomstig interne regels en procedures (inclusief GDPR).

8.2. We nemen administratieve en technische veiligheidsmaatregelen ter bescherming van uw persoonsgegevens. Deze veiligheidsmaatregelen bevatten het volgende:

8.2.1. Administratieve veiligheidsmaatregelen: De toegang tot persoonsgegevens van gebruikers is beperkt tot personeelsleden die hiervoor toestemming hebben en er rechtmatig belang bij hebben gebaseerd op hun taakomschrijvingen — bijvoorbeeld, werknemers die technische ondersteuning bieden aan eindgebruikers. Al deze gegevens zijn beveiligd met een wachtwoord. Als de persoonsgegevens namens ons verwerkt worden door een derde partij gelden gelijkaardige vereisten.

8.2.2. Technische veiligheidsmaatregelen: De toegang tot gebruikersgegevens in ons gegevensbestand is enkel toegelaten via een versleuteld virtueel privé netwerk (VPN). Toegang op een andere manier is beperkt tot onze fysieke gebouwen; het meenemen van persoonsgegevens van onze faciliteiten is verboden. Derde partijen die namens ons persoonsgegevens verwerken gaan akkoord met het nemen van redelijke fysieke veiligheidsmaatregelen.

9. Derde partijen

9.1. Om aankopen mogelijk te maken via Applicaties gebruikt MOVAVI diensten van derde partijen.
Enkele types van derde partijen waar we uw gegevens mee delen zijn:

  • IT-bedrijven: Movavi werkt met bedrijven die ondersteuning bieden voor onze website en andere bedrijfssystemen.
  • Marketingbedrijven: We werken met marketingbedrijven die ons helpen bij het beheren van onze elektronische communicaties met u en namens ons enquêtes en productbeoordelingen organiseren.
  • Betalingsverwerking: Movavi werkt met vertrouwde derde betalingsverwerkers om betalingen op een veilige manier te ontvangen en beheren.

Hier volgt de lijst van derde bedrijven waar we voor zakelijke doeleinden mee samenwerken:

MailChimp
We gebruiken MailChimp voor onze nieuwsbrief en marketinge-mails. Via MailChimp traceren we e-mails, inclusief wie de e-mail opent en wie op welke link klikt.

Google Ads en Google Merchant Center
We gebruiken de diensten van Google Ads en Google Merchant Center om de aandacht van onze gebruikers te trekken door middel van reclamemateriaal en reclamecampagnes op externe websites. Met de gegevens van de reclamecampagne kunnen we bepalen hoe succesvol de individuele reclameacties zijn. We proberen hierbij uw interesse op te wekken door u reclame te tonen, welke voor u interessant is, om onze Website interessanter voor u te maken en om een billijke berekening van de advertentiekosten mogelijk te maken.

Yahoo Gemini
We gebruiken Yahoo Gemini om reclame te plaatsen op Yahoo om zo de nieuwste informatie aan te bieden aan onze vorige bezoekers.

Google Analytics
Google Analytics is een dienst voor webanalyse die aangeboden wordt door Google, Inc. Google Analytics gebruikt cookies om te helpen bij het analyseren hoe gebruikers de website gebruiken. De informatie die door het cookie geleverd wordt, wordt overgedragen naar en opgeslagen door Google. Google zal uw IP-adres niet koppelen aan andere gegevens in hun bezit.
Google Analytics helpt ons te begrijpen hoe onze bezoekers onze website gebruiken. Omdat Google Analytics vereist dat cookies werken, kunnen gebruikers die tracking door Google Analytics tijdens het surfen op onze website willen vermijden cookies uitschakelen in hun browser. Door het gebruiken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens door Google en voor de hierboven beschreven doeleinden.

BigQuery
Naast Google Analytics gebruiken we BigQuery om niet bestudeerde gegevens van Google Analytics te verzamelen en deze te verwerken overeenkomstig ons Privacybeleid.

AppsFlyer
Onze mobiele toepassingen worden geanalyseerd met technologieën van AppsFlyer Inc. Gegevens van meerdere sessies en uw gebruik worden voor dit doeleinde verzameld en opgeslagen. We hebben deze informatie nodig om de inhoud en bruikbaarheid van uw toepassingen te verbeteren en uw gebruikerservaring te optimaliseren. De gegevens van de sessie en het gebruik worden op geen enkel moment in gepersonaliseerde vorm verwerkt, wel onder een pseudoniem.

Fabric
We gebruiken Fabric om crashrapporten op te maken voor onze mobiele toepassingen. Het wordt gebruikt om informatie te verzamelen over de toestellen die u gebruikt en uw gebruik van onze toepassingen (bijvoorbeeld de tijdstempel of het moment waarop u de toepassing startte en wanneer de crash zich voordeed) waardoor we een diagnose kunnen maken en problemen oplossen. Het helpt ons om uw gebruikerservaring en de stabiliteit van mobiele toepassingen verder te verbeteren. Als u er echter voor kiest om geen gegevensverzameling via Fabric toe te laten, kunt u dit doen via de instellingen voor de toepassing in onze mobiele toepassingen.

OneSignal
We gebruiken OneSignal voor het leveren van gepersonaliseerde meldingen aan eindgebruikers van onze mobiele toepassingen.

Amplitude
We gebruiken het derde hulpmiddel van Amplitude, Inc, om informatie te verzamelen en te analyseren hoe u onze mobiele toepassingen gebruikt. Amplitude is een softwaretool voor analyse en helpt ons bij het verbeteren van onze Dienst door een beter begrip van het gedrag van de gebruiker.

2Checkout
Movavi gebruikt 2Checkout (www.2checkout.com) voor het verwerken van beveiligde betalingen voor aankopen op de website. Het volledige aankoopproces wordt beheerd door 2Checkout. Deze firma handelt als de goedgekeurde handelaar en verkoper van Movavi. Als u uw kredietkaart en factureringsgegevens ingeeft op de website worden deze persoonsgegevens veilig overgedragen aan 2Checkout. Door iets aan te kopen op de website via 2Checkout geeft u Movavi de toestemming om 2Checkout te gebruiken om uw transacties te verwerken en persoonsgegevens aan hen over te dragen, maar enkel voor zover nodig om de transactie af te handelen en uw aankopen te beheren.
Kredietkaartgegevens worden nooit op door ons beheerde servers opgeslagen. 2Checkout heeft de toestemming om de gegevens met betrekking tot de transacties die door klanten van de website uitgevoerd worden, namens ons, op te slaan (inclusief creditcardgegevens) om een veilige betalingsmethode te garanderen en om aankopen te bewijzen, waardoor we onze klanten kunnen beschermen, en voor opvolging zoals nodig. Deze transactiegegevens kunnen gebruikt worden voor validatie- en registratie van onze klanten en om frauduleuze activiteiten op te sporen indien nodig.

Cleverbridge
We gebruiken ook Cleverbridge als reserve derde partij voor betalingen. Het aan persoonsgegevens gerelateerde beleid is hetzelfde als bij onze hoofdbetalingsverwerker (2Checkout).

Google AdSense
We gebruiken Google AdSense om reclame aan onze klanten aan te beiden die gebaseerd is op hun vorige bezoeken van onze site en andere sites op het internet. Gebruikers kunnen hiervoor uitschrijven door het privacybeleid van Google Ad en Content Network te bezoeken en hun voorkeuren aan te passen.

Google Optimize
We gebruiken Google Optimize-cookies om te testen en te analyseren welke activiteiten gebruikers uitvoeren op onze website. We doen dit om weloverwogen beslissingen te nemen over hoe we onze bezoekers een betere gebruikerservaring kunnen aanbieden.

Hotjar
Hotjar is een technologie die ons helpt bij het beter begrijpen van gebruikerservaring (zoals hoeveel tijd gespendeerd wordt op welke pagina’s, welke links er aangeklikt worden, wat gebruikers wel of niet leuk vinden, enz.) en stelt ons in staat om onze dienst te beheren via feedback van gebruikers. Hotjar gebruikt cookies en andere technologieën om gegevens over het gebruikers van gebruikers en hun toestellen te verzamelen (in het bijzonder IP-adressen van toestellen (alleen verkregen en opgeslagen in anonieme vorm), schermgrootte van het toestel, type toestel (unieke toestel-id’s), browserinformatie, geografische locatie (alleen land), taal die bij voorkeur gebruikt wordt om onze website weer te geven). Hotjar slaat deze informatie op onder een gebruikersprofiel met pseudoniem. Noch Hotjar, noch wij zullen deze informatie ooit gebruiken voor het identificeren van individuele gebruikers of om ze te koppelen aan andere gegevens van een individuele gebruiker.

SurveyMonkey
We gebruiken SurveyMonkey, Inc. om gegevens van enquêtes en vragenlijsten te verzamelen.

Google Tag Manager
We maken gebruik van Google Tag Manager, een systeem voor tagbeheer waarmee we snel en eenvoudig traceercodes en bijbehorende codefragmenten - of "tags" - kunnen bijwerken op onze website of mobiele app.

Als u liever niet hebt dat we uw gegevens voor marketingdoeleinden delen met derde partijen, stuur dan een e-mail naar: userfeedback@movavi.com.

9.2. De Site en Toepassingen bevatten mogelijk links naar websites van derde partijen. Als de gebruiker op deze links klikt, verlaat hij de Site/Toepassing en is MOVAVI niet verantwoordelijk voor de veiligheid van de Gebruikersgegevens gedurende het gebruik van websites van derde partijen. Zulke websites hebben mogelijk hun eigen privacybeleid met regels voor het verzamelen en opslaan van Gebruikersgegevens. Dit Beleid is niet van toepassing op gegevens die werden ingegeven op, opgeslagen of gebruikt werden door websites van derde partijen. We raden aan dat u het privacybeleid van zulke derde partijen aandachtig leest bij het gebruiken van hun websites.

9.3. MOVAVI is niet verantwoordelijk voor het gebruik van Gebruikersgegevens door de derde partijen waar de Gebruiker mee samenwerkt tijdens het gebruiken van de Toepassing.

10. Andere vrijgaven van persoonsgegevens

10.1. MOVAVI kan persoonsgegevens delen met derde partijen in de volgende gevallen:

10.1.1. Na het verkrijgen van de toestemming van de Gebruiker.

10.1.2. Het overdragen van de activa van MOVAVI voor bezit, gebruik of eigenaarschap van een derde partij, inclusief toewijzing van rechten overeenkomstig de overeenkomsten die de Gebruiker aanging met zulke derde partij.

10.1.3. Op vraag van een rechtbank of ander geautoriseerd bestuurlijk agentschap voor zover vereist onder de geldende wetgeving.

10.1.4. Voor de bescherming van de rechten van MOVAVI met betrekking tot een inbreuk op de overeenkomsten die met de Gebruiker gesloten werden.

11. Wijzigingen

11.1. Dit Beleid kan door MOVAVI, naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving aan de Gebruiker, gewijzigd of geannuleerd worden. We raden aan dat u regelmatig de laatste versie van het Privacybeleid leest.

11.2. Een nieuwe versie van het Beleid is van kracht vanaf het moment van publicatie, tenzij anderzijds gespecificeerd in zulke nieuwe versie van het Beleid.

11.3. De huidige versie van het Beleid die van kracht is, kan bekeken worden op de Site van Movavi via https://www.movavi.com/nl/privacy.html.

We stellen uw vertrouwen op prijs en staan steeds ter beschikking om uw vragen met betrekking tot het behandelen van uw persoonsgegevens te beantwoorden.

Neem bij vragen contact op met ons op via userfeedback@movavi.com.

Maatschappelijke zetel
Movavi Software Limited
Office 201, 3 Krinou Street, Agios Athanasios Municipality, 4103 Limassol, Cyprus

Registreer je voor instructie­gidsen, speciale aanbiedingen en apptips!